Petr Klouda - 800 340 350 - prodej@trigema.cz

Ozvěte se nám

Pro více informací o projektu nebo pro sjednání osobní schůzky nás prosím kontaktujte prostřednictvím níže uvedeného kontaktního formuláře nebo na 800 340 350

Odesláním formuláře přijímám podmínky zpracování osobních údajů společností Trigema - jejich zpracování proběhne za účelem zaslání odpovědi na zadaný podnět a případné vytvoření obchodní nabídky.

 

Odesláním formuláře přijímám podmínky zpracování osobních údajů společností Trigema - jejich zpracování proběhne za účelem zaslání odpovědi na zadaný podnět a případné vytvoření obchodní nabídky.


 

Způsoby financování

Vlastní zdroje

Abychom vám zjednodušili proces koupě bytu, připravili jsme pro vás doporučené varianty financování pouze vlastními zdroji. Jedná se samozřejmě pouze o navrhovaný postup – ke každému klientovi přistupujeme individuálně a umožňujeme vám v rámci možností financovat nákup podle sebe. Ceníková cena zůstává stejná bez ohledu na využití či nevyužití doporučeného postupu a není vázaná na žádné zvláštní podmínky.

Splátkové kalendáře

STANDARD

  • .první záloha (rezervační poplatek) ve výši 70 000,- Kč včetně DPH za každou bytovou jednotku se hradí do pěti dnů od podpisu rezervační smlouvy
  • .druhá záloha ve výši 15 % sjednané základní ceny snížené o rezervační poplatek + příslušná DPH je splatná do 14 dnů od podpisu smlouvy o budoucí smlouvě kupní
  • .třetí záloha ve výši 40 % sjednané základní ceny + příslušná DPH je splatná do 14 dnů po dokončení hrubé stavby
  • .čtvrtá záloha ve výši 20 % sjednané základní ceny + příslušná DPH je splatná do 14 dnů po dokončení vnitřních omítek bytové jednotky
  • .pátá záloha ve výši 20 % sjednané základní ceny + příslušná DPH je splatná do 14 dnů po podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu na budovu
  • .doplatek - zbývající část kupní ceny + příslušná DPH je splatná do 14 dnů po vydání kolaudačního souhlasu na budovu
Poznámky:

Splátkový kalendář STANDARD a INDIVIDUAL slouží výhradně a pouze k financování předmětu prodeje z vlastních finančních zdrojů klientů, tzn. předmět prodeje nelze a nebude možné použít jako zástavu třetím stranám.

Varianta splátkového kalendáře musí být Zájemcem určena již před podpisem Rezervační smlouvy.

Veškeré uvedené informace jsou nastaveny s ohledem na obchodní model Budoucího prodávajícího a nelze je měnit. V případě, že se Zájemce dostane do platební neschopnosti, doporučujeme neprodleně kontaktovat prodejní oddělení k řešení situace.

INDIVIDUAL

  • .první záloha (rezervační poplatek) ve výši 70 000,- Kč včetně DPH za každou bytovou jednotku se hradí do pěti dnů od podpisu rezervační smlouvy
  • .druhá záloha ve výši 15 % sjednané základní ceny snížené o rezervační poplatek + příslušná DPH je splatná do 14 dnů od podpisu smlouvy o budoucí smlouvě kupní
  • .doplatek - zbývající část kupní ceny + příslušná DPH je splatná do 14 dnů po vydání kolaudačního souhlasu na budovu
Poznámky:

Splátkový kalendář STANDARD a INDIVIDUAL slouží výhradně a pouze k financování předmětu prodeje z vlastních finančních zdrojů klientů, tzn. předmět prodeje nelze a nebude možné použít jako zástavu třetím stranám.

Použitím Splátkového kalendáře INDIVIDUAL bude ceníková cena předmětu prodeje uvedená v ceníku Budoucího prodávajícího navýšena o 3 %. Tzn. základní cena předmětu prodeje bude již do smluv uváděna s navýšením.

Varianta splátkového kalendáře musí být Zájemcem určena již před podpisem Rezervační smlouvy.

Veškeré uvedené informace jsou nastaveny s ohledem na obchodní model Budoucího prodávajícího a nelze je měnit. V případě, že se Zájemce dostane do platební neschopnosti, doporučujeme neprodleně kontaktovat prodejní oddělení k řešení situace.

Hypotéka

Budoucí prodávající doporučuje pro zajištění standardizace podmínek čerpání nastavených ve smlouvě o smlouvě budoucí kupní, realizovat Hypoteční úvěr zájemce u některé ze čtyř spolupracujících bank (ČSOB a.s., HB a.s., ČS a.s., Express Finance a Modrá pyramida stavební spořitelna, a. s.) a to na pobočkách vybraných Budoucím prodávajícím. Budoucí prodávající rovněž doporučuje, a to zejména z důvodu rychlé komunikace s hypoteční bankou, sjednat si hypotéku s vybranou pobočkou přímo bez účasti externího finančního poradce.

Poplatek za využití úvěru mimo spolupracující banku: V případě, že klient bude chtít zajistit úvěr sám či prostřednictvím vlastního hypotečního poradce, bude mu účtován administrativní poplatek ve výši 20.000,- Kč za administrativní úkony s tím spojené jako jsou jednání s úvěrující bankou, kontrola úvěrové smlouvy, kontrola a uzavření zástavní smlouvy, kontrola návrhu na vklad zástavního práva do katastru nemovitostí, ověřování podpisů na zástavních smlouvách, atd.

Budoucí prodávající upozorňuje, že k zajištění pohledávky z bankovního úvěru poskytnutého Budoucímu prodávajícímu financující bankou na zajištění projektového financování na nemovitostech tvořících Projekt bude váznout zástavní právo. Zástavní právo hypoteční banky Zájemce tedy bude po určitou dobu druhé v pořadí.

Budoucí prodávající upozorňuje Zájemce na uhrazení dodatečného nákladu, a to poplatku za provedení vkladu zástavní smlouvy do katastru nemovitostí.

Spolupracující banky

Hypoteční banka

Specialista na poskytování hypotečních úvěrů fyzickým osobám. Hypoteční banka vznikla v Československu začátkem roku 1991, tehdy ještě pod názvem AGROBANKA a svou první pobočku otevřela rok po sametové revoluci v Hradci Králové. V následujících letech se její název několikrát měnill, až se ustálil na jméně Českomoravská hypoteční banka, a.s. V současnosti má v České republice 30 poboček a řadu poradenských míst a externích prodejců.

ČSOB

ČSOB je banka s dlouholetou tradicí. Byla založena státem za dob Československa již v roce 1964. Po pádu bývalého režimu byla banka podobně jako ostatní velké státní podniky privatizována. Novým majoritním vlastníkem se v roce 1999 stala belgická bankopojišťovací skupina KBC. O rok později převzala ČSOB zdravou část zkrachovalé IPB (Investiční a Poštovní Banka). V roce 2008 došlo k vyčlenění slovenské pobočky, která nyní na Slovensku působí jako samostatná entita.

Česká spořitelna

Nejznámější česká banka s bezkonkurenčně nejrozsáhlejší sítí poboček a bankomatů, nejvýkonnější součást rakouské Erste Group Bank. Celkem skupina Erste obsluhuje více než 16 mil. klientů (z toho v ČR přes 5 milionů).

Modrá pyramida

Modrá pyramida je moderní dynamická společnost zaměřující se na poskytování finančního poradenství, které staví na dlouhodobém vztahu mezi klientem a finančním poradcem. Vedle tradičního stavebního spoření a úvěrů na bydlení nabízí v současné době i řadu pojišťovacích produktů a přináší výhodné řešení pro klienty v podobě nových konceptů – Moudrého spoření.

EXPRESS FINANCE

Budou se zde o vás starat profesionálové s dlouholetými zkušenostmi se zpracováním hypoték. Hypotéku vyřeší v nejkratším možném termínu za nejvýhodnějších podmínek, které bankovní trh nabízí. Všechny služby spojené se schválením hypotéky jsou poskytovány zcela zdarma.